22. 12. 2023 slaví arch. Emil Haška 80. narozeniny, při této příležitosti se pokusím trochu připomenout jeho životní cestu Judo.

Emil Haška v Baníku Chudeřin

Emil Haška začal trénovat Judo v roce 1959 v Litvínově v Baníku Chudeřin, tréninky tam tenkrát vedli Jiří Hruška, Jura Živčic a František Mrázek. Trénink probíhal ve starém objektu, na zápasnických žíněnkách. Nevyhovující podmínky zejména v zimním období, nezabránily trénovat partě nadšenců (Jiří Horský, J. Drábek, L. Hasík a další). Situace se zlepšila po dokončení sportovní haly v Meziboří.

Družstvo Baník Meziboří

Velkou zásluhu na převedení a registraci oddílu do Baníku Meziboří měl František Mrázek, dále pak na získání finančních prostředků pro za koupení tatami. Díky pravidelným tréninkům pod vedením F. Mrázka se tým úspěšně účastnil řady soutěží KP, VC, II. a I. liga (umístění na medailových stupních).

V roce 1962 bylo povoleno Emilu Haškovi hostování v ligovém oddílu Judo Spartak Praha Vršovice. Kde měl možnost trénovat pod vedením vynikajících trenérů: Miloš Tůma, Karel Zrůbek, Zdenek Pisařík.

Miloš Tůma

V roce 1965 Emil Haška absolvoval školení trenérů a rozhodčích III. třídy, které vedl Vladimír Lorez. K aktivní závodní činnosti přibyla trenérská práce a rozhodčí činnost.

Dále se však účastnil soutěží i jako závodník např.: KP Prahy, VC Prahy, VC Chomutova, Ostravy, Teplic, v roce 1969 úspěšný turnaj Praha Vršovice – Paříž-Chatou.

Emil Haška - vítězné Osoto-gari Paříž

V roce 1972 Emil Haška absolvoval školení trenérů II. třídy v Klánovicích, které vedl Vladimír Lorenz a Michal Vachůn.

V roce 1979 zakládá Emil Haška oddíl Judo v Letovicích a tím se jeho působení přesouvá z Vršovic definitivně na Moravu. Oddíl funguje do dnešních dnů.

Kata guruma - Emil Haška

V letech 1980 - 2006 byl členem Jihomoravského krajského výboru Judo, v letech 1985 - 1992 byl členem komisí TMK, HK, KD ČSJu.

Rozhodčí Emil Haška

V roce 1986 získává první třídu jako rozhodčí. V témže roce se účastní úvodního semináře Aikido v ČR pořádaném na Karlově univerzitě (G. Veneri).

Mezinárodní soutěž družstvo Letovice 1986

V roce 1988 absolvoval studium na Trenérské škole Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze ve specializaci Judo, následně mu byla udělena první trenérská třída.

Soustředění Nová Ves u Oslavan

Od roku 2000 pracoval jako předseda komise Jiu-jitsu při ČSJu. Organizoval celou řadu seminářů s letory jak s republikovými (Vladimír Lorenz, Miroslav Vičar, Stanislav Čerešarov, Antonín Kluz, František Kollman, Libor Skřenek, Vilém Zachleder, …), tak zahraničními (Toshikazu Okada, Yasuaki Kaji, Eugene Domagata, …)  

Michal Vachun, Eugene Domagata, Emil Haška 2005

Díky jeho práci došlo v roce 2004 k zařazení studia trenérů I. třídy Judo a Jiu-jitsu do studijních programů na FSpS MU v Brně, kde se stal garantem tohoto studia.

Seminář Toshikazu Okada Brno 2005

Arch. Emil Haška je čestným členem ČSJu, držitelem 6. Danu a Zlaté plakety ČSJu.

V závěru článku si dovolím být trochu osobní. Děkuji tátovi za mnohé. Vyzdvihnu však jen jednu věc, která mne velice ovlivnila. Nikdy nelpěl na tom abych striktně studoval jen Judo, ač jej velice miloval a miluje. A už před rokem 1989 mi sháněl jak naši, tak i zahraniční literaturu, a to nejen Judo, ale cokoli se týkalo bojových umění, a tak máme doma třeba i sbírku knih o Wushu.

Přeji Ti táto vše nej, hlavně zdraví!!!

S úctou

Milan Haška

 

Další foto a informace:

Historie Baník Meziboří, Praha Vršovice, Letovice

Historie oddílu Letovice

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz