Je klub zabývající se studiem a výukou Goshin-jutsu 護身術 (umění sebeobrany) vycházející z principů JU-JUTSU KODOKAN JUDO 柔術 講道館 柔道 a DENTO KARATE-DO 伝統 空手道.

Vlastní název Dentokan můžeme chápat jako centrum pro studium tradičních "Cest" BUDO.

Určení tréninků

Tréninky jsou určeny pro muže a ženy ve věku od 15 let.

Pokud je Vám třeba i více než 50 let, nemyslete si, že už jste staří na to začít se studiem umění sebeobrany. Každý člověk má do značné míry ve své moci, zda bude spokojený a šťastný, jak se bude pozitivně rozvíjet i osobnostně dozrávat. Studium Goshin-jutsu Vám může ukázat jaké možnosti v této oblasti máte a co pro sebe můžete udělat.
Zájemci se mohou hlásit přímo v tréninkových hodinách.

Obsah výuky

Při výuce Goshin-jutsu vycházíme z poznatků mnoha předchozích generací, a to jak v oblasti technické, tak filosofické. Toto dědictví se snažíme, v souladu s idejemi Jigora Kana a Gichina Funakoshi (viz Seiryoku-Zenyo a Jita-Kyoei, Shoto Nijukun) dále rozvíjet, přičemž stále ctíme jeho původní účel!

Goshin-jutsu není sport ani hra, dle učení Jigora Kana jej považujeme za umění, vědu, nauku, jak co nejúčinněji využívat energii k dobrému účelu.

Snažíme se, aby na této zásadě „nejlepšího využití energie k dobrému účelu“ bylo založeno naše pojetí sebeobrany a nejen to, ale i vše ostatní co ovlivňuje proces výuky.

Filosofie

„Studenti karate-do směřují nejen ke zdokonalení jimi zvoleného umění, ale také směrem k vyprázdnění srdce a mysli ode všech přízemních přání, marnosti a negativních myšlenek.“

„Technická dovednost a hbitost rychle vybledne ve srovnání s důležitostí vytříbenosti srdce, mysli a charakteru – samotných prvků, které definují kvalitu lidského života“.

„Konečné vítězství nespočívá ve vítězství ani v porážce, ale v perfektních vlastnostech jejich účastníků.“

Jeden student se zeptal Gichina Funakoshi: „Jaký je rozdíl mezi mužem Cesty (Tao, Do) a malým mužem?“ Funakoshi odpověděl: „Je to jednoduché. Když malý muž dostane svůj první dan, může jen stěží čekat, až přijde domů a křičí, aby všem řekl, že udělal svůj první dan. Když získá druhý dan, vyšplhá na střechy a křičí na lidi. Po obdržení třetího danu, skočí do automobilu a jezdí městem a troubí, aby všichni věděli, že získal třetí dan.“

Funakoshi dále pokračoval: „Když muž Cesty získá první dan, pokloní hlavu s vděčností. Po obdržení druhého danu, pokloní hlavu i ramena. Po obdržení třetího danu, pokloní se do pasu a tiše odchází podél zdi, aby si ho lidé ani nevšimli.“

„Muž Cesty neklade žádný důraz na soutěže nebo mistrovství. Důraz klade na individuální sebeobjevování. Věří ve společnou slušnost a úctu, kterou jeden člověk dluží druhému.“

Gichin Funakoshi
(10. 11. 1868 - 26. 4. 1957)

„Je lépe dělat věci správným, než snadným a pohodlným způsobem.“

Hidetaka Nishiyama
(10. 10. 1928 - 7. 11. 2008)

„Pokud člověk vyhraje, musí vyhrát v souladu s cestou a pokud prohraje, musí v souladu s cestou prohrát. Musíme vyvinout velké úsilí, abychom využili naše zdroje a zapojili je do praxe správně.“

„I když člověk prohraje, když jedná v souladu s Cestou, má to větší hodnotu, než když vyhraje tím, že Cestu opustí.“

Není nic důležitějšího, než žít šťastně spolu. Pokud všichni spolupracují, práce každého člověka prospívá nejen jemu, ale i ostatním. Když pozorujeme skutečný život lidí, zdá se, že existuje spousta zbytečné energie. I když se zdá, že lidé využívají své energie efektivně, nelze popřít, že stále existuje mnoho prostoru pro zlepšení. Měli bychom zastavit nesmyslný konflikt a místo toho se řídit zásadou Jita-Kyoei.“

Jigoro Kano
(28. 10. 1860 - 4. 5. 1938)

 

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz