Jak probíhá výuka

Při výuce Goshin-jutsu vycházíme z poznatků mnoha předchozích generací, a to jak v oblasti technické, tak filosofické. Toto dědictví se snažíme dále rozvíjet, přičemž ctíme jeho původní účel!

Dle učení Jigora Kana jej považujeme za umění, vědu, nauku, jak co nejúčinněji využívat energii k dobrému účelu.

Seminář karate-do a jutsu

10. 11. 2024
10.00 - 13.00 hodin
Dojo Vodova 108, 612 00 Brno