Pochopení principu vede k pochopení vlastního děje.

„Bojové metody, kterým chybí tyto principy nejsou bojová umění, ale pouze opovrženíhodné násilí. Fyzická síla používaná bez znalosti principů není nic víc než hrubá síla a pro člověka je bez přínosu.“

Gichin Funakoshi

(10. 11. 1868 – 26. 4. 1957)

Čtyři principy

  1. princip – správného držení těla a mysli (SHIZEN-TAI-NO-RI),
  2. princip – přizpůsobení (JU-NO-RI)
  3. princip – porušení rovnováhy, vychýlení, oslabení soupeře (KUZUSHI-NO-RI) vedoucí k jeho KYO,
  4. princip – útoku v okamžiku oslabení soupeře (KYO), provedení konečné techniky (TODOME-NO-RI).

Pro snadnější pochopení lze podstatu těchto principů vyjádřit následujícím souvětím. Zachováváme-li správné držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) a neklademe-li proti tělu útočníka násilný odpor, ale naopak se jeho pohybu přizpůsobíme (JU-NO-RI), při zachování si vlastní stability porušíme jeho rovnováhu (KUZUSHI-NO-RI), nebo rozpoznáme útočníkovo (KYO), ve kterém provedeme techniku vedoucí k jeho zneškodnění (TODOME-NO-RI).

Závěr

Úlohou učitelů (trenérů) je předávat a rozvíjet, z generace na generaci, nashromážděné vědění, které je naším kulturním dědictvím založeným na dále popsaných principech, jež můžeme chápat jako orientační body na dlouhé cestě studia Goshin-jutsu (umění sebeobrany). Tyto principy definují podstatu tohoto umění a pomáhají nám udržet se na této cestě!

Použitá či doporučená literatura

[1] PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: AV ČR, 2000. 835 s. ISBN 80-200-0607-9.

[2] NISHIYAMA, Hidetaka. Traditional Karate Coach´s Manual. Los Angeles: International Traditional Karate Federation. 57 s. Dostupné z:https://www.goshinjutsu.cz/uploads/pdf/prirucka_trenera.pdf

[3] LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah tohoto webu, ocitujte to.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. Principy sebeobrany: Filosofie. Goshin–jutsu [online]. 2023, 18.4.2024 [cit. 2024-05-11]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Principy-sebeobrany

Vytvořeno: 18. 4. 2024 | Aktualizováno: 9. 5. 2024 | Navazující článek

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz