Tyto techniky mají obdobnou funkci v Ne-waza (mimopostojový boj) jako techniky Dachi-waza v postoji. Tzn. slouží k silovému zabezpečení dalších technik a to zejména technik Kansetsu, Shime-waza a Ate či Atemi-waza (Kogeki-joshi-waza, Hiza-gashira-ate-waza).

Při opravdu kvalitním provedení mohou mít i techniky Osaekomi-waza potenciál ukončit boj (např. Kata-gatame). Důkazem tohoto tvrzení byl například mistr TOSHIKAZU OKADA.

Princip Osaekomi-waza spočívá v zachování stability těla a využití tíhy G vlastního těla ke stlačení těla soupeře. 

G=m×g  [kg×9,81m×s-2=N]

Stabilita těla je tím větší, čím jsme těžší, čím níže máme těžiště a čím větší je vzdálenost svislé těžnice od klopné hrany.

Základní techniky Osaekomi-waza z pohledu Goshin-jutsu členíme na:

  • Kesa-gatame – techniky stlačení (znehybnění) ve třech bodech napříč těla soupeře. Princip Kesa-gatame obsahují tato držení:
  • Shiho-gatame – techniky stlačení (znehybnění) ve čtyřech bodech. Princip Shiho-gatame obsahují tato držení:

Renraku-waza (přechody z držení do držení):

  1. varianta: Hon-kesa-gatame, Mune-gatame, Kuzure-kami-shiho-gatame, Ushiro-kesa-gatame, Kuzure-tate-shiho-gatame
  2. varianta: Hon-kesa-gatame, Kata-gatame, Makura-kesa-gatame, Kuzure-kami-shiho-gatame, Ushiro-kesa-gatame, Kuzure-tate-shiho-gatame

Deset základních technik Osaekomi-waza dle Kodokanu:

Použitá literatura

[1] KANO, Jigoro. Judo (Jujutsu). Tokyo: Maruzen Company 1937. 70s.

[2] ZÁTROCH, Dušan. Judo od bieleho po čierny opasok. 1. Bratislava: Ipon spol. s r.o., 1999. 335s. ISBN 80-9000511-0-3.

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah webu www.goshinjutsu.cz ocitujte to alespoň tak jak se o to snaží autor tohoto webu.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. Osaekomi-waza. Goshin–jutsu [online]. 2023, 1.9.2023 [cit. 2023-09-11]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Osaekomi-waza

Vytvořeno: 11. 2. 2024 | Aktualizováno: 12. 2. 2024 | Navazující článek

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz