Obr. 1 - Aplikace principu: Aleš Róth a Milan Haška. Foto Radek Kovář

V tomto článku budeme hledat odpovědi na základní otázky:

 1. Co je to SHIZEN-TAI-NO-RI?
 2. Funkce (účel) SHIZEN-TAI-NO-RI?
 3. Jak naplnit princip SHIZEN-TAI-NO-RI?

Co je SHIZEN-TAI-NO-RI

SHIZEN-TAI-NO-RI je:

 • první princip sebeobrany,
 • princip správného (dříve se uvádělo přirozeného) držení těla.

Tento princip není aplikován pouze u vzpřímeného stoje (Dachi-waza), ale i v mimo postojovém boji (Ne-waza) a především v každém pohybu. Naplnění tohoto principu nám umožňuje pohybovat se způsobem, který je nejméně energeticky náročný a pro naše tělo nejšetrnější.

Japonská bojová umění zpravidla neoddělují tělo a mysl. Správné držení těla tedy i mysli je nezbytným předpokladem pro provádění technik sebeobrany.

Funkce (účel) SHIZEN-TAI-NO-RI

Správné držení těla je klíčové pro rozvíjení síly, flexibility a rovnováhy. Účelem SHIZEN-TAI-NO-RI je z pohledu tvorby techniky:

 • minimalizace zdravotního rizika a neadekvátního opotřebení či poškození pohybového aparátu (např. meziobratlových plotének),
 • dosažení nitrosvalové, nervosvalové a mezisvalové koordinace a konexe (současná funkce svalů hrudníku, zad, břicha, beder, pánve a stehen), což umožňuje vhodně pracovat se zdroji energie ve všech fázích techniky,
 • dosažení toku energie kolem páteře.

Funkce minimalizace zdravotního rizika je naplněním základního principu Jita-kyoei. Druhá a třetí funkce (mezisvalové koordinace, konexe a toku energie kolem páteře) jsou naplněním základního principu Seiryoku-zenyo.

Správné držení těla v průběhu všech fází činí techniku účinnější a rovněž i prospěšnou pro udržování zdraví, zejména je pozitivně stimulován:

 • dýchací (respirační) systém,
 • srdečně – cévní (kardiovaskulární) systém,
 • nervový systém,
 • kosterní (skelet) a svalový (muskulatura) systém.

Účelem SHIZEN-TAI-NO-RI z pohledu použití techniky je skrze srovnání trupu:

 • správné pozorování soupeře a bojiště,
 • zachovat si vlastní rovnováhu a tím získat schopnost provést potřebné akce,
  • např. správně reagovat na soupeřův pohyb (princip JU),
  • rychlejší start techniky,
  • zvýšení celkové rychlosti,
 • vznik a použití SNAPU a KIME,
  • ostřejší Snap,
  • silnější a ucelenější kontrakci svalstva při Kime, a zároveň menší zátěž v kloubech.

Jak naplnit princip SHIZEN-TAI-NO-RI

Ve stoji je pro dosažení správného držení těla potřebné zachovat vzpřímený postoj, snahou je zdánlivě srovnat zakřivení páteře a tím ji dostat do správné fyziologické polohy. Je třeba mít na paměti, že jak krční lordóza by neměla být větší než 2,5 cm, tak bederní lordóza by neměla být větší než 4 cm.

Krční páteř dostaneme do správné fyziologické polohy tím, že mírně pozvedneme a zastrčíme bradu.

Srovnání páteře v hrudní oblasti dosáhneme skrze aktivaci mezi-lopatkových svalů, přičemž ramena mírně tlačíme vzad a dolů.

bederní oblasti můžeme přispět k přiblížení se principu podsazením kostrče skrze aktivaci hýžďových a břišních svalů.

U dolních končetin dbáme na postavení chodidel na šířku pánve, hmotnost by měla být rozložena rovnoměrně na celé chodidlo, kontrolujeme tlak pod palcem, malíkem a patou. Malíková hrana v plném kontaktu s podložkou. Vrchol kolene se pohybuje v ose chodidla od kotníku až před ukazovák.

Obr. 2 - Kontrola pohybu kolene: Aleš Róth. Foto Radek Kovář

Dále se k tomuto srovnání používá mentální představy lehké hlavy jakoby zavěšené u stropu a hutného břicha (Hara) jakoby spojeného se zemí. Toto srovnání trupu je nutné pro správnou funkci svalů zad, beder, pánve, břicha a hrudníku, která je nezbytná pro správné vykonání techniky.

Při mimo-postojovém boji je správné držení těla pro každou situaci modifikované (jiné než v postoji). Například v situaci, kdy obránce leží a útočník stojí je pro dosažení správného držení těla obránce potřebné:

 • zaujmout aktivní pozici na levém či pravém boku, neustále se přizpůsobovat pohybu útočníka tak, aby byl k němu natočen chodidly,
 • pracovat aktivně s dolními končetinami, držet je v kyčelním a kolenním kloubu ohnuty tak, aby chránily trup od prsní rýhy až k pánvi, přitom musí být schopny kopu, kolena jsou držena od sebe na šířku ramen,
 • pracovat aktivně s horními končetinami, držet je ohnuty v ramenním a loketním kloubu tak, aby chránily hlavu, krk a horní část hrudníku (lokty překrývají kolena), přitom musí být schopny úderu, bloku či chycení.

V situaci, kdy jsou jak útočník, tak obránce na zemi se obránce snaží dostat do pozice, kdy může použít techniky Osaekomi, Kansetsu, Shime či Ate-waza (Kogeki-joshi-waza, Hiza-gashira-ate-waza).

Každá technika má své modifikované držení těla o této problematice se dozvíte více v kategorii technika.

Závěr

I pohled (nebo poloha jazyka v ústní dutině) je úzce provázán s držením těla, nemusí dojít k ohnutí nebo uhnutí hlavy či páteře, stačí jen sklopit zrak nebo pohlédnout do strany, aby došlo k oslabení postoje a tím celé techniky. Pohled má být měkký, periferní, zahrnující cílovou oblast s co možná nejširším okolím s převrácenou vzdáleností (percepce zraku).

V tomto článku jsme se nezabývali držením mysli. Přesto je na tomto místě nutné poznamenat, že i pouhé odvedení myšlenky významně oslabuje techniku. Stejně tak jsme se nezmínili o funkci hlubokého stabilizačního systému páteře, který má zásadní vliv na správné držení těla a s tím spojeného efektivního využití zdrojů energie.

Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v samostatných příspěvcích.

Použitá či doporučená literatura

[1] NISHIYAMA, Hidetaka. Traditional Karate Coach´s Manual. Los Angeles: International Traditional Karate Federation. 57 s. Dostupné z:https://www.goshinjutsu.cz/uploads/pdf/prirucka_trenera.pdf

[2] LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.

[3] HAŠKA, Milan a Aleš RÓTH. SHIZEN-TAI-NO-RI - 1. princip: Principy. [online] Česká unie Dento Karate-do. Brno, 2005 [cit. 2024-04-18]. Dostupné z: https://www.cudk.cz/shizen-tai-no-ri-1-princip/

[4] DVOŘÁKOVÁ BROŽOVÁ, Tereze. SDT - správné držení těla. [online]. CPP. Centrum preventivní péče. [cit. 2024-05-04] Dostupné z: https://centrumpreventivnipece.cz/sdt-spravne-drzeni-tela.

[5] SUCHÁ, Lucie. Proč je důležité správné držení těla? [online]. In: MERCK. [cit. 2024-05-04]. Dostupné z: https://www.medimerck.cz/cz/home/support/news/998-pubsclem-drzeni_tela.html.

[6] ŠIMEČKOVÁ, Karolína. Naučte se správné držení těla. [online]. In: AKTIN. 2013, 14. 7. 2022 [cit. 2024-05-04]. Dostupné z: https://aktin.cz/naucte-se-spravne-drzeni-tela.

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah tohoto webu, ocitujte to.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. SHIZEN-TAI-NO-RI: Principy sebeobrany: Filosofie. Goshin–jutsu [online]. 2023, 6.6.2024 [cit. 2024-06-11]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Shizen-tai-no-ri

Vytvořeno: 18. 4. 2024 | Aktualizováno: 6. 6. 2024 | Navazující článek

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz