Studium historie (shigaku)

Pokud ji (historii) nebudeme studovat a nepochopíme ji, budeme odsouzeni dělat obdobné chyby, třeba i pro nás fatální. Jejím zkoumáním se můžeme poučit, pochopit dnešní svět a možná i přežít.

Znalost historie vlastního národa je jedním z důležitých projevů kultury a vzdělanostní úrovně společnosti i jednotlivých členů.
Stejně tak znalost historie vlastního oboru či specializace by měla být ve všech odvětvích lidské činnosti znakem profesionální úrovně pracovníka v dané oblasti. [1]

A tak i pro nás je znalost historie velmi důležitá, obzvláště když při studiu BUDO často tvrdíme, že vycházíme z poznatků mnoha předchozích generací!

Historie je nauka o tom, co se opravdu stalo, proto autor v dalších textech uvádí jen ověřené informace. Není v moci autora se věnovat historii v celé její šíři a hloubce, proto se pokusí upozornit jen na stěžejní osoby a události které měli rozhodující vliv na vývoj směrů BUDO, které jej ovlivnily. Omlouvá se např. všem mistrům Karate, kteří nebudou v textech vzpomenuti.

V dalších textech se budeme věnovat vývoji:

  • Japonska, a to z pohledu vzestupu a pádu kasty Samurajů,
  • Ju-jutsu Kodokan Judo,
  • Dento Karate-do, linie Gichina Funakoshi.

Použitá literatura

[1] DOLEŽEL, Ludvík a KROUPA, Lubomír. Ženijní vojsko: historie a současnost. 1. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2003. ISBN 80-7278-189-8.

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah webu www.goshinjutsu.cz ocitujte to alespoň tak jak se o to snaží autor tohoto webu.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. Historie. Goshin–jutsu [online]. 2023, 1.9.2023 [cit. 2023-09-11]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Historie

Vytvořeno: 1. 9. 2023 | Aktualizováno: 25. 9. 2023 

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz