O historii Karate-do 空手道 nejsou žádné písemné materiály, a proto nevíme, kde vzniklo a jak se vyvíjelo. Jeho nejrannější historie je odvozována ze starých legend. Obecně panuje názor, že umění, později považované za Karate-do, přinesl do Číny ze západní Indie buddhistický mnich Bodhidharma (čínsky Tamo, japonsky Daruma) na přelomu 5. a 6. stol. n. l.. Bodhidharma se usadil v klášteře Shaolin (klášter „malého lesa“. V provincii Chu-nan u Dengfengu na svaté hoře Sung-shan. Shaolin je považován za místo vzniku starých čínských bojových umění (Kempo, Kung-fu a Chuan-fa) a za kolébku čínského Zen-buddhismu.

Bodhidharma

Bodhidharma, 28. následník Budhy, údajně přišel do kláštera r. 523 n. l. Vyučoval mnichy zen-buddhismu a gymnastickým bojovým cvičením (Shi-pa Lo-han-sho – 18 rukou z Lo-han). Těchto 18 technik je považováno za základ později vzniklých bojových systémů.

Bodhidharma začal učit mnichy tato fyzická cvičení z několika důvodů:

  • Pro zlepšení fyzické kondice.
  • Meditace za pohybu je náročnější a po zvládnutí prohlubuje samotnou meditaci.
  • Třetím, často uváděným důvodem, je vlastní sebeobrana mnichů.


Mniši tato fyzická cvičení rozvíjeli pod silnou mentální kontrolou, až se tato cvičení stala meditací za pohybu, objevili, jak použít právě různých forem meditace pro boj. Díky úrovni jejich duchovního rozvoje též neměli problémy se zvládnutím strachu ze smrti, protože věřili v „REINKARNACI“, převtělování. Ani riziko zneužití bojového umění u těchto lidí nebylo možné, z důvodu víry v odplatu činů „KARMU“. Takže se toto bojové umění za zdmi kláštera rozvíjelo výhradně jako sebeobranné.

Z kláštera se toto bojové umění postupně šířilo do celé Číny a dále až na ostrov Okinawa.

Na tématu se pracuje, zatím jen úvod. 

Použitá či doporučená literatura

[1] FOJTÍK, Ivan. Budó, moderní japonská bojová umění. Praha: Naše vojsko, 2001. 191 s. ISBN 80-206-0578-9.

[2] FUNAKOSHI, Gichin. KARATEDÓ - Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, 1994, 75 s. ISBN 80‑206‑0176‑7.

[3] LIND, Werner. Tradice Karate: dějiny, mistři a styly tradičního bojového umění na Okinawě, Číně a Japonsku. Brno: Comenius, 1996.

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah webu www.goshinjutsu.cz ocitujte to alespoň tak jak se o to snaží autor tohoto webu.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. Historie vzestupu a pádu samurajů. Goshin–jutsu [online]. 2023, 14.1.2024 [cit. 2024-01-15]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Pocatky-vyvoje-Karate-do

Vytvořeno: 14. 1. 2024 | Aktualizováno: 14. 1. 2024 

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz