Primární Todome-waza jsou techniky úderů a kopů charakteristické potenciálem ukončit boj ostrým předáním energie přes Snap a Kime. Jsou to techniky, které je výhodné použít před kontaktem (před úchopem) protivníka, což je z hlediska strategie boje jejich velkou předností.

Účelem těchto technik je právě vyřazení útočníka z boje předáním energie přes Snap a Kime.

Systematika základních technik 基本技

Principem technik primární Todome-waza je využití síly celého těla, k realizaci tohoto principu je nezbytné zvládnutí pěti základních fází u každé techniky:

  • Příprava
  • Start
  • Transport
  • Předání energie
  • Vyhodnocení skz Zanshin

Primární Todome-waza obsahuje techniky:

  • Kogeki-joshi-waza (techniky rukou: údery a seky),
  • Kogeki-keri-waza (techniky nohou: kopy a dupnutí).

Kogeki-joshi-waza

Techniky Kogeki-joshi-waza jsou hlavní útočné techniky rukou.

Slouží k zneškodnění agresora, případně k jeho uvedení do KYO.

Princip využití síly celého těla je zcela zásadní pro úspěšné provedení těchto technik.

Kogeki-joshi-waza zahrnuje:

Kogeki-keri-waza

Techniky Kogeki-keri-waza (kopy) jsou hlavní útočné techniky nohou.

Slouží k zneškodnění agresora, nebo k uvedení do Kyo.

Základním principem technik Kogeki-keri-waza je využití větší kinetické energie dolních končetin s potenciální energií trupu a vzdálenosti (delšího dosahu nohou).

Kogeki-keri-waza zahrnuje:

Každá z podskupin se liší nejen ve vzhledu dráhou, ale hlavně principem definujícím možnosti aplikace techniky.

Všeobecně platí: při vlastním kopu je důležité kopající končetinu udržet pokud možno co nejvíce relaxovanou a stojnou nohu pokrčenou, a od tlaku do podložky zpevněnou, se kterou je přes chodidlo v "dokonalém" kontaktu.  

Použitá literatura

[1] NISHIYAMA, Hidetaka. Coach´s Manual. Los Angeles: ITKF. 50 s. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/uploads/pdf/prirucka_trenera.pdf

[2] ŠEBEJ, František. Karate. 1. Bratislava: TIMY, 1995. 160 s. ISBN 80-88799-05-8.

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah webu www.goshinjutsu.cz ocitujte to alespoň tak jak se o to snaží autor tohoto webu.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan a ROTH, Aleš. Primární Todome-waza. Goshin–jutsu [online]. 2023, 1.9.2023 [cit. 2023-09-11]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Primarni-Todome-waza

Vytvořeno: 1. 9. 2023 | Aktualizováno: 11. 2. 2024

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz