Systematika základních technik 基本技

Sekundární Todome-waza obsahuje techniky:

 • Katame-waza - techniky znehybnění soupeře (útočníka, agresora). Do Katame-waza náleží techniky z následujících skupin:
  • Osaekomi-waza - techniky znehybnění útočníka stlačením, držením (využívají se v boji na zemi Ne-waza)
  • Kansetsu-waza - techniky znehybnění útočníka páčením (využívají se v boji na zemi tak v postoji)
  • Shime-waza - techniky znehybnění útočníka škrcením (využívají se v boji na zemi tak v postoji)
 • Nage-waza - techniky hodů a strhů
  • Tachi-waza - techniky hodů, při kerých házející zůstává v postoji
  • Sutemi-waza - techniky strhů, při kterých házející strhává soupeře (padá se soupeřem)

Jedním z důležitých faktorů pro dělení Todome technik do těchto dvou skupin je „Maai“ – efektivní vzdálenost. Dále pak čas, zpravidla se techniky sekundární Todome-waza provádějí v Go-no-sen a v neposlední řadě užití tzv. měkkého Kime při předání energie.

Slouží k uvedení agresora do KYO, případně k jeho zneškodnění (Todome).

Princip těchto technik spočívá v pochopení tří základních fází:

 • Tsukuri (nástup),
 • Kuzushi (vychýlení),
 • Kake (rozhodnutí-provedení).

Dle slov mistra Jigoro Kano:

 • Je studium techniky založeno na základním principu, kterým je „maximálně efektivní využití mysli a těla“. Fáze Tsukuri a Kake vyjadřují (zhmotňují) tento princip z pohledu techniky (waza). [1]
 • Vyvarujme se špatných návyků, které jsou dnes k vidění – například zbytečného používání síly. [2]

Tsukuri obsahuje (zahrnuje) Kuzushi, které rozbíjí útočníkovo SHIZEN-TAI-NO-RI (správné držení těla) a uvádí jeho tělo do nestabilní pozice neboli KYO, což nám usnadní odpověď na jeho útok. [1]


Fáze Tsukuri, Kuzushi a Kake lze považovat za technické principy sekundární Todome-waza.

Se správným držením těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) skrze přizpůsobení (JU-NO-RI) provádíme Tsukuri jehož důsledkem je porušení rovnováhy soupeře (KUZUSHI-NO-RI), ve kterém provedeme Kake jež vede k jeho zneškodnění (TODOME-NO-RI).

Použitá literatura

[1] KANO, Jogoro. The principle of Waza: The purpose of Judo. In: Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo: Kodokan [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/purpose/

[2] KANO, Jigoro. Principy Kodokanu v jeho začátcích. ŠÍP, Jaroslav. Kořeny BUDO. Plzeň: Aikido Dojo Plzeň, 2012, 64 - 66. Dostupné z: http://www.adp-i.cz/knihy/index.html

[3] KANO, Jigoro. Judo (Jujutsu). Tokyo: Maruzen Company 1937. 70s.

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah webu www.goshinjutsu.cz ocitujte to alespoň tak jak se o to snaží autor tohoto webu.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. Sekundární Todome-waza. Goshin–jutsu [online]. 2023, 1.9.2023 [cit. 2024-01-28]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Sekundarni-Todome-waza

Vytvořeno: 28. 1. 2024 | Aktualizováno: 12. 2. 2024

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz